« Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σας συμβουλεύει : Τι προσέχουμε όταν υπογράφουμε τη σύμβαση εργασίας»

19 June 2015
  1. Ζητάμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το είδος, το χώρο, το χρόνο κτλ.
  2. Δεν αφήνουμε αδιευκρίνιστα σημεία.
  3. Πληροφορούμαστε σχετικά με το εάν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ισχύ που να διέπουν το συγκεκριμένο χώρο εργασίας.
  4. Αναζητούμε την ύπαρξη σωματείου που να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο χώρο και να προασπίζει τα δικαιώματά τους.
  5. Ζητάμε και λαμβάνουμε πάντοτε αντίγραφο της σύμβασης εργασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν, ζητάμε και λαμβάνουμε γραπτώς τους ουσιώδεις όρους αυτής.