Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

18 November 2014

Είσαι Αυτοαπασχολούμενος / Εργαζόμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;

Μάθε για τη Δράση

«Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους»

που υλοποιεί η Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013».

    Περιγραφή:

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων σε έντεκα περιφέρειες της χώρας μέσω Προγραμμάτων Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης 2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία 3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων 4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – «Business to Business» 5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων 6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση 7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management) 8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση 9. Οργανωτικές Ικανότητες 10. Ικανότητα επικοινωνίας 11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ωφελούμενοι:

Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

    Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης:

Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)

    Τόπος Υλοποίησης:

Χίος

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Ηλεκτρονικά : ineba@inegsee.gr , fax 22710 23175 ή στο Παράρτημα Βορείου Αιγαίου Μαρτύρων 2, Χίος ΤΚ 82100

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής:

    Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες : ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου: Μαρτύρων 2, Χίος ΤΚ 82100, Τηλ 22710 23550

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες :

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου: Μαρτύρων 2, Χίος ΤΚ 82100 –

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες :

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου: Μαρτύρων 2, Χίος ΤΚ 82100

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.