ΕπΕνδυση στη γυναικεία πλευρά της δημιουργικότητας!

26 January 2023

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προσκαλεί άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
-Το πρόγραμμα αφορά 2.000 γυναίκες έως 49 ετών και παρέχει υπηρεσίες:
Α. Συμβουλευτικής
Β. Επαγγελματικής κατάρτισης 520 ώρες στους τομείς ένδυσης & υπόδησης (120 ώρες Θεωρία  και 400 ώρες πρακτικής άσκησης)
Γ. Πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
Εκπαιδευτικό επίδομα: έως 2.600 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης συμμετοχής, επισκεφθείτε τη σελίδα

https://creative.inegsee.gr/

Συμπράττοντες φορείς ΣΕΠΕΕ, ΣΚΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ.

 

Πληροφορίες για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου
Μαρτύρων 6, Χίος ΤΚ 82100
Tηλ: 22710-23550
Fax: 22710-23175
url: https://chios.inegsee.gr

Αρμόδια πρόσωπα: Σ. Πολίτη, Π. Μωυσάκης