Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ομαδικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής. Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα-συνοδευτική επιστολή.

2 December 2019